Bedrijf

De laatste- en komende jaren stonden/staan voor veel bedrijven in het teken van aspecten die beïnvloed worden door de markt en innovatie:

 

- Nieuwe technieken die het systeemlandschap van bedrijven toekomstbestendig maken

- Organisatorische veranderingen die aansluiten bij de huidige manier van werken en zorgen voor efficiënt en snel opleveren van producten*

 

* Met producten bedoel ik hier de verwachte oplevering van een (IT) organisatie naar de (interne) klant en belanghebbenden (stakeholders) dus niet persé het product dat het bedrijf verkoopt.

 

Deze twee aspecten zijn aan elkaar verbonden. Development platformen veranderen in een pakket van kleinere, schaalbare applicaties die eenvoudig zijn uit te wisselen met andere applicaties. Hierdoor kun je gericht en in kleine hoeveelheden releases doen, dus snel producten leveren.

 

De meeste bedrijven werken aan grotere en kleinere projecten met IT- en Business teams per discipline/werkgebied en ieder team draagt een steentje bij aan het realiseren van het product. Zo’n project wordt ingezet op de ‘Waterfall’ methode en het hangt van de schaal af hoe er wordt gepland, maar het kan tot jaren duren alvorens het eindproduct wordt opgeleverd.

 

De wijze waarop de software kan worden ingezet, draagt bij aan de organisatorische veranderingen binnen bedrijven. In plaats van specialismen te groeperen en ‘uit te lenen’ aan projecten, worden nu teams gevormd om de bedrijfsprocessen heen waardoor een proces van begin tot eind (E2E) wordt ontworpen, gebouwd en ondersteund binnen één team. Met de werkmethodes, ondersteund door techniek, kunnen producten in kleinere schaal en/of in gedeeltes opgeleverd worden in plaats van één groot product, waardoor er dus zeer regelmatig releases zijn.

 

Naast bovenstaande gebeurtenissen, zijn er nog aspecten als strategie, platform-bepaling, ontwerpkeuzes, einddoel, invloeden, etc.

Dit zijn vrij ingrijpende veranderingen, maar uiteraard kan er ook behoefte zijn aan sturing op kleinere schaal, zoals projectmanagement, teammanagement, etc. waarvoor tijdelijk iemand nodig is.

 

Mijn doelgroep bestaat dus uit klanten die, vooral op het gebied van IT, sturing nodig hebben bij bestaande- of veranderende situaties, met behoefte aan begeleiding van processen en mensen, waarbij een focus ligt op het gebruiken van de kennis in de organisatie.

 

 

 

gallery/favicon standaard nieuw