Het bewerkstelligen van - met name organisatorische - verandering, is wellicht de moeilijkste vorm van management. Change management dient niet onderschat te worden.

 

 

 

Als vanzelf, is dit meestal een top-down organisatie en de ervaring leert dat communicatie een essentieel onderdeel is, maar tegelijkertijd de grootste problemen veroorzaakt.

 

Uiteraard worden strategische beslissingen op bestuurlijk niveau genomen, maar onderschat dat inzicht niet bij de uitvoerende experts.

 

Bovendien is ook hier van groot belang, dat mensen betrokken worden, gevraagd worden om hun mening en liefst ook meedenken aan uitvoering. Hoe zien zij henzelf en anderen in de nieuwe organisatie? Wat denken zij van problemen die mensen kunnen hebben?

 

Wederom goed om gebruik te maken van de kracht van persoonlijke benadering. Dat is tijdrovend, maar de investering meer dan waard.

 

Wanneer architectuur wordt toegepast, geldt ook dat een strategie wordt gevolgd, maar wanneer er op - vooral technisch - detail wordt ingegaan, kun je eigenlijk maar bij één groep experts terecht. Dat zijn de mensen die iedere dag aan de 'frontline' verantwoordelijk zijn voor de uitvoering.

 

Het is dus buitengewoon belangrijk om een brug te slaan van die frontline naar de functionele operaties.

 

gallery/processes

Managen van verandering